Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

 

 

Činnost školní družiny ve školním roce 2018/2019

 

PŘIPRAVUJEME V ZÁŘÍ

 

,, TĚŠÍME SE NA KAMARÁDY “

                                   

Přivítáme děti z 1. tříd a ostatních ročníků ve ŠD po prázdninách

Seznámíme se s pravidly  bezpečnosti a  řádem ŠD

Poznáme nové prostory ŠD

Najdeme si nové kamarády

Vycházky do přírody, poznávání našeho města

Dopravní výchova –  jak se správně chováme  na ulici

Pobyt na zahradě školní družiny

Četba z dětských knih a časopisů

Výtvarné činnosti - zážitky z prázdnin, vyrábění z různého materiálu, kreslení a malování dle fantazie

Pokračujeme v projektu ve spolupráci  s městskou knihovnou

 

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU

 

,, ZA KRÁSAMI NAŠEHO MĚSTA “

 

,,Jen se pěkně rozhlédněte" - návštěva rozhledny, poznávání nejznámějších míst ve městě a jeho okolí

Činnost zahajují zájmové kroužky ŠD

Vycházky do přírody - všímáme si změn v podzimní přírodě

Sběr přírodnin a jejich další využití ve výtvarných a pracovních činnostech

Výstavky dětských prací ve ŠD

,, Turnaj ve stolním fotbálku" - již tradiční turnaj ve školní družině

Hry nás baví - rozvíjení pohybových schopností a dovedností

( běh, skok, hod míčem, obratnost...)