Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

 

 

Činnost školní družiny ve školním roce 2018/2019

 

PŘIPRAVUJEME V ČERVNU

,, ČEKAJÍ NÁS PRÁZDNINY “

,, Dětský den" - zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti

Za zvířátky na farmu - navštívíme zvířátkovou farmu v okolí ( některá oddělení )

Každodenní pobyt venku - vycházky do přírody, pobyt na naší zahradě

,, Barevný závod" - běžecký závod v přírodě, plnění různých úkolů

,, Bezpečně o prázdninách" - seznámení se s bezpečností při hrách a sportech o prázdninách, znalost důležitých telefonních čísel záchranného systému, základy první pomoci

,, Děti dětem" - kulturní vystoupení zájmových kroužků ŠD ( děti, které navštěvují kroužek zobcové flétny a tanečky si připravily vystoupení pro své kamarády )

 

Kolektiv vychovatelek přeje všem dětem a rodičům krásné letní prázdniny a  dovolené

 

 

 

PŘIPRAVUJEME V KVĚTNU

,, POJEDEME NA VÝLET “

,, Maminky mají svátek" - vyrobíme drobné dárky a přáníčka pro naše maminky

Začíná výstava našich dětských prací v knihovně

,, Výlet do ZOO v Ústí nad Labem" - poznáváme život zvířat a práci lidí v ZOO

Pobyt v přírodě, pohybové hry se sportovním zaměřením

Pokračuje ,,Turnaj ve stolním tenise"

 

Děti a vychovatelky Vás zvou na výstavu dětských výtvarných prací ,, DĚTI A VÝTVARNÝ SVĚT", která se koná od 2.5.2019 - 7.6.2019 v Městské knihovně E. Špindlera v Roudnici nad Labem / přízemí /.

 

PŘIPRAVUJEME V DUBNU

,, VELIKONOČNÍ MALOVÁNÍ"

Výtvarné a pracovní činnosti s Velikonoční tématikou - malování vajíček, stolní a závěsné dekorace ( využití různého materiálu )

Seznámíme se s Velikonočními tradicemi

Navštívíme Velikonoční výstavu v knihovně, kde některé tradiční zvyky uvidíme

,, Bezpečná - nebezpečná ulice" - besedy a soutěže s dopravním zaměřením

,, Čarodějnice" - kreslení a malování, vystřihovánky z papíru

,, Turnaj ve stolním tenise " - začíná tradiční sportovní soutěž ve ŠD  

Přejeme krásné Velikonoce a hodně jarního sluníčka

 

PŘIPRAVUJEME V BŘEZNU

,, LIDÉ A KNIHY"

,, Moje nejoblíbenější kniha" - děti si donesou svoji nejoblíbenější knihu, četba ukázek z těchto knih

,, Malý básník, spisovatel a ilustrátor" - výtvarná a literární soutěž ( úkolem je vytvořit  knihu s básněmi, pohádkou nebo příběhem a doplnit ji také vlastními ilustracemi )

Venku nás čekají ,, Sportovní soutěže a závody", při kterých využijeme pohybové schopnosti a dovednosti

Nezapomeneme na budoucí prvňáčky - vyrobíme pro ně drobné dárky k Zápisu do 1. tříd

 

 

 

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU

,, KARNEVALOVÝ ČAS “

Výroba karnevalových masek ( využijeme různé techniky a materiál )

Hry na sněhu a se sněhem dle přírodních podmínek

,, Maškarní karneval" - zábavné odpoledne se soutěžemi a tancem. Nebude chybět ,, Soutěž o nejlepší masku"

,, Dělám něco pro své zdraví" - zdravý životní styl ( každodenní pobyt venku, správné stravování, péče o tělesnou čistotu, otužování, vhodné oblékání ). Besedy na dané téma, výtvarné činnosti a soutěže

 

 

 

PŘIPRAVUJEME V LEDNU

,, TAKÉ JÁ MÁM TALENT “

Sportování na sněhu a se sněhem ( dle podmínek ) - jízda na lopatách, stavění sněhuláků a iglů, koulování

Příroda v zimě aneb  pomáháme  přírodě - krmení labutí, ptactva v parku ,, Ptačí strom"

Opět nás čeká tradiční soutěž ,, Družinový talent" - malování, zpěv, kouzlení,  hra na hudební nástroj nebo něco originálního z dětského umění... Těšíme se na naše talenty

Vyrábění z různého materiálu jako je papír, textil, samotvrdnoucí hmota, slané těsto, FIMO hmota...

Zimní malování, kreslení a vyrábění se symboly ZIMY

 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI

,, KOUZLA VÁNOC “

 

,,Mikuláš, čert a anděl" - postavičky z papíru, malování a kreslení

,, Dopis Ježíškovi" - moje nejtajnější přání ( napsání dopisu a vyrobení obálky)

Povídání o Vánocích - vánoční zvyky a tradice

,, Vánoční besídka" pro děti - zábavné odpoledene se soutěžemi, nadílkou, zpěvem a tancem

Návštěva některé z Vánočních výstav pořádaných v našem městě

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ  VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ,  LÁSKY A POHODY

 

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU

,, PŘIJEDE K NÁM DIVADLO “

 

,,Na kole i přes pole" -  těšte se na divadelní představení, čeká nás veselá pohádka

Pobyt v přírodě, vycházky do přírody - hraní pohybových her

,, Příroda maluje" inspirace barevností podzimní přírody ve výtvarné tvorbě

Četba na pokračování, využití četby příběhů z dětských knih a časopisů ( ilustrace, besedy...)

,, Turnaj ve stolním fotbálku" - vyhodnocení tradičního  turnaje ve školní družině

Vyrábění drobných dekorací na Vánoční výstavu školy a školní družiny

 

 

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU

 

,, ZA KRÁSAMI NAŠEHO MĚSTA “

 

,,Jen se pěkně rozhlédněte" - návštěva rozhledny, poznávání nejznámějších míst ve městě a jeho okolí

Činnost zahajují zájmové kroužky ŠD

Vycházky do přírody - všímáme si změn v podzimní přírodě

Sběr přírodnin a jejich další využití ve výtvarných a pracovních činnostech

Výstavky dětských prací ve ŠD

,, Turnaj ve stolním fotbálku" - již tradiční turnaj ve školní družině

Hry nás baví - rozvíjení pohybových schopností a dovedností

( běh, skok, hod míčem, obratnost...)

 

PŘIPRAVUJEME V ZÁŘÍ

,, TĚŠÍME SE NA KAMARÁDY “

                                   

Přivítáme děti z 1. tříd a ostatních ročníků ve ŠD po prázdninách

Seznámíme se s pravidly  bezpečnosti a  řádem ŠD

Poznáme nové prostory ŠD

Najdeme si nové kamarády

Vycházky do přírody, poznávání našeho města

Dopravní výchova –  jak se správně chováme  na ulici

Pobyt na zahradě školní družiny

Četba z dětských knih a časopisů

Výtvarné činnosti - zážitky z prázdnin, vyrábění z různého materiálu, kreslení a malování dle fantazie

Pokračujeme v projektu ve spolupráci  s městskou knihovnou